DNLA management določa obstoječi vodstveni potencial v treh glavnih področjih, ki so razdeljena na 25 kompetenc.

 

Vodstvene sposobnosti:

 • avtoriteta,
 • delegiranje,
 • vključevanje,
 • legitimnost,
 • zahteva po učinkovitosti,
 • razvoj zaposlenih,
 • samozaupanje,
 • odgovornost do zaposlenih.

 

Sodelovanje in soglasje:

 • vplivnost,
 • identifikacija,
 • podoba,
 • komunikacijske veščine,
 • konfliktnost,
 • doseganje soglasja,
 • sodelovanje,
 • uporaba moči,
 • usmerjenost na sodelavce,
 • timsko delo.

 

Podjetniška mentaliteta:

 • osebni standardi,
 • rokovanje z informacijami,
 • sprejemanje odločitev,
 • inovativnost,
 • odnos do kakovosti,
 • tveganja,
 • sistematičnost.