DNLA programe uporabljamo pri zaposlovanju novih kandidatov, pri napredovanjih in nadaljnem razvoju zaposlenih, timov in vodij.

 

Z DNLA izdelamo nabor ustreznih analiz, poročil, razvojnih načrtov in coaching programov, pridobimo seznam primernih seminarjev, strukturiran intervju za zaposlenega in poročila s priporočili za vsakega zaposlenega posebej. Sistemi ne nadomeščajo kadrovskih strokovnjakov, ampak jim nudijo podporo pri njihovih vsakdanjih odločitvah.

 

Za razliko od ostalih testov in metod merjenja (metoda papir in svinčnik ali druge računalniško podprte metode) nas DNLA oskrbi z vsemi dokumenti, ki so potrebni za stalen razvoj kadrov. DNLA programi v celoti poskrbijo za analize, razvojne načrte, coaching pripravo, izdelavo poročil in varnost osebnih podatkov.