Vodenje in izgradnja učinkovitega ter uspešnega tima ali delovne skupine je zelo zahtevna naloga. 

Opredeliti je potrebno kritične točke delovanja posameznega tima in najti ustrezne rešitve za odpravo ozkih grl, ki omejujejo timsko učinkovitost, pri tem se moramo izogibati subjektivnim ocenam, ki bi razvoj tima usmerile v napačno smer.

DNLA TEAM meri 9 področij učinkovitosti posameznega tima in identificira prednosti in slabosti njegovega upravljanja. Z njegovo uporabo boste lahko spremljali tudi učinkovitost sprememb v delovanju določene skupine vašega podjetja in ustreznost izbranih ukrepov ter hitro ukrepali prav tam, kjer je to potrebno. Orodje je namenjeno predvsem vodstvenemu kadru, ki želi spremljati učinkovitost timov in razvojne spremembe v svojih oddelkih.

 

Kje lahko uporabimo pridobljene rezultate:

  • letni pogovor,
  • ciljno vodenje,
  • uvajanje procesnih sprememb,
  • analiziranje delovanja HR procesa.

 

TIP POROČILA:

analiza učinkovitosti skupin (timov)

Potrebni čas izpolnjevanja: 30 min

Prikaz rezultata: