Master program v obliki grafičnih pregledov avtomatsko izdela različna poročila, ki so nam v pomoč pri odločanju; ko izbiramo med različnimi kandidati ali primerjamo najboljše zaposlene z zaposlenimi iz drugega podjetja.


Vodja – tim
Potencial vodje je primerjan s potencialom prosto izbranih članov tima ali ostalih zaposlenih. Možni učinki na uspešnost tima (pozitivni in negativni) so prikazani v grafu.

 

Vodja – vsi zaposleni
Potencial vodje je primerjan s potencialom vseh ostalih vodilnih v podjetju.

 

Vodja – vsi DNLA udeleženci
Potencial vodje je primerjan s potencialom vseh uspešnih vodij v ostalih podjetjih, ki uporabljajo DNLA.

 

Vsi vodje – vsi DNLA udeleženci
Potencial vseh vodij v družbi je primerjan s potencialom uspešnih vodij v ostalih podjetjih.

 

Tim – tim
Lahko primerjamo uspešnost prosto izbranih vodij z uspešnostjo drugega tima prosto izbranih vodilnih.

 

Tim - vsi vodilni v podjetju
Primerjamo uspešnost prosto izbranih vodij z uspešnostjo vseh uspešnih vodilnih v drugem podjetju.

 

Tim – Vsi uspešni DNLA udeleženci
Primerjamo uspešnost prosto izbranih vodij z uspešnostjo vseh uspešnih vodilnih v ostalih podjetjih.

 

Udeleženec - Udeleženec
Primerjamo potencial uspešnosti dveh vodij.