Posebnost in kvaliteta sistema je v tem, da meri neposreden odziv na delovne okoliščine na delovnem mestu in rezultate primerja z najboljšimi v Evropi na primerljivem delovnem mestu.

Natančno nam prikaže, katere faktorje moramo razvijati pri vsakem posamezniku in kako bo to vplivalo na razvoj ostalih. Ustreza znanstvenemu standardu, ki zahteva najmanj 10 vprašanj za oceno faktorja. Če testiranec ne poda dovolj odgovorov, DNLA sistem ne oceni faktorja, saj ocena v takem primeru ne bi bila veljavna.

 

Pri svojem delu smo zavezani k odgovornemu ravnanju z vašimi osebnimi podatki. Podatki, ki se nanašajo na osebe, bodo obravnavani, obdelani in uporabljeni s strogim upoštevanjem nacionalnih in evropskih predpisov o zaščiti podatkov. Vsi podatki se po končanem odgovarjanju na vprašalnike nemudoma zakodirajo in nihče več nima vpogleda v odgovore zaposlenega. Ocenjevanje lahko opravljajo zgolj licencirani uporabniki preko posebne ocenjevalne programske opreme, DNLA Masterprograma, ki je pred zlorabami nepooblaščenih oseb zaščiten z dostopnimi kodami.