Rezultati so na voljo takoj!

Vodja ocenjevanja prejme celovito poročilo iz ocenjevanja ter natisnjen grafični pregled 17-ih socialnih kompetenc, ki so bile ocenjene.

 

Jasno opredeljen potencial zaposlenega se lahko primerja z uspešnimi zaposlenimi na podobnem delovnem mestu znotraj organizacije. Prednosti, slabosti in velika pomanjkanja potencialov so jasni na prvi pogled.

 

V grafu so ponazorjene in prikazane primerjave vrednosti med bistvenimi zahtevami uspešnosti za podjetje, ki so vključene v profilu za to delovno mesto, in tistimi, ki so zaznane v ocenjevanju.