Letni pogovor je ključni proces za spremljanje kadrov in usmerjanje razvoja in kariere sodelavcev.

Je oblika načrtnega dela vodij s sodelavci, usmerjenega v njihovo strokovno usposobljenost, razvojni potencial in delovno uspešnost. Je najpomembnejše orodje za vodenje ljudi in sistem ocenjevanja delovne uspešnosti. Z dobro podlago in začetnimi podatki bo izvedba kvalitetnejša in rezultat tega procesa trajnejši. Z DNLA sistemom lahko vsebinsko celovito prenovite (revitalizirate) vaš obstoječi letni pogovor. Učinkovitost letnega pogovora se z uporabo DNLA orodij izrazito poveča.

 

letni.pogovor.png

 

DNLA sistem in prenova letnih razvojnih pogovorov:

Vsebinska prenova letnega pogovora

Vsebino letnega pogovora dopolnimo z razvojnim delom pogovora, ki temelji na opravljeni oceni potenciala in oceni učinkovitosti skupine ter stanju zavzetosti v oddelku.

 

DNLA merjenja

Glede na izbrano vsebino v prvem koraku prenove izvedemo ustrezna merjenja z DNLA sistemom. Običajno se izvede merjenje potenciala in merjenje učinkovitosti delovanja tima. Pridobljena ocena je objektivna podlaga za izvedbo letnega pogovora, poda natančne napotke, kje je mogoče izboljševati delovno učinkovitost in uspešnost posameznih skupin in pokaže področja, kjer so izzivi v delovanju posameznika ali skupin najbolj izraziti.

 

Pregled rezultatov

HR strokovnjaki v podjetju lahko na podlagi ugotovljenih stanj pripravijo tematike in vsebine, ki so najbolj aktualne za obravnavo na letnem pogovoru. V tem delu priprave vam lahko strokovno pomagamo, uporabite naše bogate izkušnje.

 


Priprava nadrejenega

Vodje letnega pogovora običajno potrebujejo veliko podporo za kakovostno vodenje letnega pogovora. Sistem DNLA pripravi vodje letnega pogovora, daje vpogled v ugotovitve in omogoča pripravo DNLA coaching načrta kot trajnega procesa razvoja podrejenega.

 

Izvedba LP

Pomemben del in prispevek take revitalizacije je ravno v tem, da vodja lahko postane mentor/coach svojemu podrejenemu sodelavcu in izkoristi čas izvedbe za utrjevanje te funkcije.