DNLA Expert System omogoča celovito ocenjevanje uspešnosti vodij in delovanja posameznih timov, oddelkov ali skupin.

Čeprav delovne skupine (time) sestavljajo sposobni posamezniki, niso nujno tudi učinkovite, če je izkoriščenost potencialov članov tima manjša, kot bi lahko bila. Najpogostejši razlog tiči v napačno porazdeljenih vlogah in slabem prepoznavanju in izkoriščanju potencialov posameznikov v timu. Učinkovitost skupin zavirajo tudi slabo vodenje, slabo poistovetenje oseb s kulturo in vrednotami podjetja ter slaba organiziranost. Včasih skupine enostavno ne delujejo, razloge pa pogosto težko identificiramo.

 

Podjetja iščejo načine, kako prepoznati prednosti in izzive v delovanju posameznega tima, ujemanje vodje z osebjem in razloge, ki zavirajo učinkovitost skupin. Z DNLA sistemom lahko ugotavljamo kritične elemente v delovanju tima, ki zavirajo uspešnost skupine na devetih področjih:

  • učinkovitost,
  • motiviranost,
  • delovanje organizacije (organiziranost procesov),
  • medsebojno sodelovanje,
  • vzpostavljanje (primerne) organizacijske kulture,
  • notranje okolje (zavzetost),
  • konflikt interesov,
  • zadovoljstvo z internim vodjem,
  • voditeljstvo (vodenje tima).

 

Rezultati so predstavljeni grafično in prikazujejo uspešne in kritične točke delovanja posameznega tima za lažjo analizo stanja delovanja posameznega tima in hitro ukrepanje tam, kjer je to potrebno.