Na delovno uspešnost vplivajo navade in kulturni vzorci ki jih prevečkrat zanemarjamo: motiviranost posameznikov, organiziranost poslovnih procesov, medsebojno sodelovanje in obvladovanje konfliktov. 


Redna analiza delovanja tima in hitro načrtovanje ukrepov za izboljšanje delovanja bi morala biti stalna praksa uspešnih podjetij. Na ta način bistveno hitreje odpravljamo nezaželene vzorce vedenj znotraj skupin. Z DNLA izmerimo delovanje tima popolnoma objektivno, brez subjektivnih ocen in zunanjih predsodkov. To je odlična osnova za vpeljavo sprememb v delovne skupine in sprejemanje odločitev, ki nam bodo zagotovile večjo delovno učinkovitost in zadovoljstvo vaših zaposlenih.