Področja uporabe: 

  • kadrovske odločitve,

  • trajen razvoj prodajalcev,

  • del usposabljanj in coaching procesa,

  • kontroling in merjenje uspešnosti,

  • preverjanje nerazložljivega poslabšanja uspešnosti.

 

DNLA Prodajni potencial je optimalna dopolnitev DNLA Socialnim kompetencam za vse aktualne ali bodoče delavce na področju prodaje. Ti lahko potem razvijajo in ohranjajo spretnosti, ki so odločilne v poklicnem vsakdanjiku za vsakega delavca na področju prodaje.