DNLA testi za merjenje kompetenc so vedno aktualni!

 

DNLA testi temeljijo na preverjanju poklicnih faktorjev uspešnosti in združujejo dognanja iz delovne psihologije z aktualnimi zahtevami na delovnih mestih.

Zaradi teh značilnosti jih lahko neposredno vključimo v predloge rešitve in praktične načrte delovanja. DNLA sisteme neprestano razvijajo, najnovejša spoznanja in podatki se kontinuirano vgrajujejo. Primerljivi podatki, ki so uporabljeni za »benchmark«, se posodobijo vsako četrtletje, pri čemer se podatki prejšnjih četrtletij (na podlagi petletnih katalogov primerljivih podatkov) nadomestijo z najnovejšimi.

 

Merjenja so torej vedno aktualna in naravnana na vsakokratne zahteve znanosti in podjetij. Trendi in spremembe se upoštevajo, ne da bi se zaradi tega v sistemu izgubila kontinuiteta in primerljivost podatkov. DNLA sistem je torej »razvijajoči se sistem«, ne pa nekaj statičnega. Kot merilo za ocenjevanje (zunanji kriterij za merjenja) se uporabljajo odgovori in podatki uspešnih zaposlenih v obravnavani delovni situaciji.

 

Veljavnost in zanesljivost posameznih instrumentov redno preizkušamo z zunanjimi študijami in jih ne uporabljamo ločeno. Instrumenti so vpeti v natančno pripravljen proces, ki ob koncu zagotavlja koristi za vsakega udeleženca posebej. Kakovost izvajanja garantirajo usposobljeni strokovnjaki, ki so za izvajanje pridobili licenco.