Kako deluje DNLA-MM?

Testirani vodja ali bodoči vodja prejme kodo, s katero dostopa do internetnega vprašalnika, kjer odgovori na 313 vprašanj, povezanih z delovnimi situacijami, oz. odgovarja na natančna vprašanja o njegovih nazorih in izkušnjah glede vodenja zaposlenih. Vprašanja sestavljajo situacije ter izjave, ki jih mora testirani oceniti.

 

Približen čas izpolnjevanja: 45 min

 

Glede na vprašanje so na voljo različne možnosti odgovarjanja. Ko je odgovorjeno zadnje vprašanje, se odgovori zakodirajo, da nihče več nima dostopa do njih.
Izjema: Če izvajamo nadzor nad uspešnostjo izobraževanj, je koda zopet veljavna tri mesece po tem, ko je bilo testiranje opravljeno, da lahko preverimo rezultate izvedenih usposabljanj.

 

Zbrani odgovori se shranijo na strežniku ter zakodirajo, od tam se potem vnesejo v Master program, kjer te odgovore povežemo z profilom ki ga določata delovno mesto in področje dela, ki ga opravlja organizacija (če profil še ne obstaja v delovni bazi, ga ustvarimo), 
Izvedemo ocenjevanje (merjenje kompetenc), ki ga lahko primerjamo z rezultati timov ali drugih zaposlenih.
Program predlaga primerna usposabljanja in Coaching.