V Master programu izberemo profil delovnega mesta, glede na katerega bodo odgovori testiranega primerjani, ocenjeni in analizirani.

Nov profil določimo enostavno: med možnostmi izberemo nivo delovnega mesta in vrsto dela, nakar program avtomatsko med 280-imi profili izbere najprimernejšega. V obeh primerih izbiramo med 17-imi možnostmi.

Glede na to, da niso zahteve med delovnimi mesti nikoli identične (npr. v timskem okolju je družabnost pričakovana in uporabna, medtem ko je za prodajne predstavnike še bolj pomembna), program določi stopnjo pomembnosti za vsako delovno mesto posebej. Profili morajo ustrezati specifičnim kulturnim zahtevam katerekoli organizacije.

Poklicni psihologi in vodje kadrovskih oddelkov lahko natančneje nastavijo profil, da se bo ujemal in skladal s specifičnimi kulturnimi zahtevami njihove organizacije. V bistvu DNLA Master Program izkušenim nudi možnost izdelave profila, ki dejansko predstavlja idealnega zaposlenega. Ta profil lahko potem uporabljajo kot osnovo za iskanje kandidatov, ki imajo najustreznejši potencial.