Vsak udeleženec v službi ali doma odgovarja na 176 vprašanj odgovarja preko internetnega vprašalnika. Vprašanja so večinoma povezana s situacijami in izjavami v delovnem okolju in testirani označi svoje verjetne reakcije in mnenja. Ko testirani odgovori na vsa vprašanja, se ta zakodirajo, da nihče več ne more dobiti vpogleda v njegove odgovore. Od tu naprej lahko s kodo upravljamo samo še v Master programu, ki zakodirane odgovore pretvori v rezultate:

1) Ko testiranec zaključi odgovarjanje se zbrani odgovori shranijo na strežniku, od koder se vnesejo v Master program.

2) Odgovore povežemo z ustreznim profilom ki ga določata delovno mesto in področje dela, ki ga opravlja organizacija (če profil še ne obstaja v delovni bazi, ga ustvarimo).

3) Izvede se ocenjevanje (merjenje kompetenc).

4) Rezultate lahko primerjamo z rezultati timov ali drugih zaposlenih.

5) Program predlaga primerna usposabljanja in Coaching.