Razvoj zaposlenih je del širše poslovne strategije, usklajen s poslanstvom in cilji organizacije.

Da bo osebje dosegalo boljše rezultate izpolnjevalo delovne cilje, jim moramo omogočiti pridobivanje izkušenj in učenje na delovnem mestu ter jih motivirati. Šele kombinacija vseh teh dejavnikov prinaša nenehno osebno rast posameznika. Največja težava, s katero se sooča strokovno HR osebje v podjetju z omejenimi sredstvi za razvoj, je ugotavljanje potrebe po razvoju in zagotavljanje ustreznega razvoja znanja in veščin.

 

Z DNLA testiranji spoznate vodstvene in prodajne razvitosti osebja ter njihove zmožnosti, izdelate natančne programe usposabljanja in osebnega razvoja, pri čemer za podlago uporabite preglede razvitosti potenciala pri osebju. Finančni izdatki za usposabljanja se močno znižajo, saj vlagamo samo v področja, ki so pri posamezniku nezadostno nerazvita. Sprotno merjenje učinkovitosti izobraževalnih programov nam zagotavlja nadzor in s tem trajno uspešnost programov. 

Za uspešen razvoja osebja, ki je povezan s strategijo podjetja, morajo v procesih razvoja sodelovati vsi; vodje, notranji in zunanji izobraževalci ter sodelavci iz kadrovske službe. Zagotoviti moramo usklajen razvoj posameznika, tu nam za osnovo služi strokovna DNLA ocena, ki vsem sodelujočim v procesu razvoja podaja enake smernice.