DNLA Učinkovitost timov meri naslednja področja:

  • učinkovitost,
  • motiviranost,
  • delovanje organizacije (organiziranost procesov),
  • medsebojno sodelovanje,
  • vzpostavljanje (primerne) organizacijske kulture,
  • notranje okolje (zavzetost),
  • konflikt interesov,
  • zadovoljstvo z internim vodjem,
  • vodenje tima.