Rezultati so na voljo takoj!

Ocenjevalec vodje prejme celovito in skrajšano poročilo iz ocenjevanja, skupaj z grafičnim pregledom 25-ih vodstvenih kompetenc, ki so bile ocenjene.

 

Jasno opredeljen potencial vodje se lahko primerja z uspešnimi vodji na podobnem delovnem mestu znotraj organizacije. Prednosti, slabosti in velika pomanjkanja potencialov so jasna na prvi pogled.

 

V grafu so ponazorjene in prikazane primerjane vrednosti med bistvenimi zahtevami uspešnosti za podjetje, ki so vključene v profil za to delovno mesto, in tistimi, ki so zaznane v ocenjevanju.

 

Sposobnost sprejemanja odločitev se za vsak faktor ocenjujejo ločeno, IT znanje se lahko ocenjuje po želji.