DNLA management določa obstoječi vodstveni potencial v treh glavnih področjih:

  • vodstvene sposobnosti,
  • sodelovanje in soglasje,
  • podjetniška mentaliteta.

 

Področja so razdeljena na 25 različnih kompetenc ali faktorjev, ki so prikazane za vsak potencial posebej, ugotovljeni potenciali so primerjani s potenciali uspešnih vodij.

 

Primerjalna analiza z najboljšimi vodji v različnih panogah vam objektivno prikaže stanje razvitosti vašega vodstvenega potenciala oz. razlike med optimalnimi vodstvenimi lastnostmi in dejanskim potencialom posameznega vodje.

Prikaz rezultata: