DNLA sistem nam omogoča hitro identifikacijo talentov in primerjavo posameznih kandidatov med seboj.

DNLA sistemi se uporabljajo v podjetjih, upravah in javnih institucijah, akademijah, šolskih središčih in na univerzah.

DNLA sistem nam lahko služi kot instrument za strateški kadrovski razvoj. Z njim redno ugotavljamo razvitost najpomembnejših veščin vseh zaposlenih. Ti podatki nam v kombinaciji s poslovno-ekonomskimi kazalniki omogočajo razkrivanje, pospeševanje in izrabljanje doslej še neizkoriščenih potencialov. Le tako lahko primerno in situaciji ustrezno vodimo zaposlene in podjetje, ki je konkurenčno in usmerjeno v prihodnost!

 

Kadrovske odločitve

DNLA bistveno zmanjša napake v presoji potenciala. Izvajalci programa seo pri sprejemanju odločitev opirajo na pomembne informacije, ne pa predpostavke subjektivne presoje, kjer se napake najpogosteje pojavljajo. Strukturirani intervju s kandidatom je standard in sestavni del DNLA procesa. 

Z informacijami, pridobljenimi s testiranjem in v strukturiranem intervjuju lahko vzpostavimo natančno napoved uspešnosti kandidata na bodočem delovnem mestu. Izvemo, kaj se pri tem pričakuje od nadrejenega in kje se nahajajo potencialna kritična področja, pri katerih kandidat potrebuje posebno podporo.

 

identifikacija.talentov.png

 

DNLA sistem in identifikacije talentov:

  • Program nudi podporo pri identifikaciji talentov.
  • Z njim merimo potencial.
  • DNLA omogoča pripravo razvojnih načrtov za razvoj talentov.
  • Oblikujemo matrike talentov in določimo nasledstva.