Z uporabo "DNLA-SC" (Socialne kompetence) testov povečamo zmogljivost, prihranimo pri stroških in zmanjšamo dejavnike tveganja pri odločanju o zaposlitvi.

Te značilnosti (ali "vedenjske poteze") lahko le redko ocenimo v običajnih intervjujih in ocenjevanjih.


Prednosti: Test DNLA SC pri vsakem zaposlenem prikaže trenutno stanje faktorjev uspešnosti po področjih. Rezultati so povezani s storilnostnimi cilji in delovnimi rezultati in omogočajo osebni razvoj natanko tam, kjer se še vedno pojavljajo težave. Pri zaposlenih znatno povečajo možnosti poklicnega uspeha in zvišajo potenciale in storilnost organizacije.

 

 

  • Pred zaposlovanjem

Prepoznamo kandidata, ki najbolje ustreza ideji o 'idealnem' kandidatu (približno 280 posameznih profilov zahtev, ki jih lahko dodatno prilagodimo za vsako delovno mesto).

  • Pred ocenjevanjem

Identificiramo in osamimo področja, ki zahtevajo posebno pozornost in ugotovimo, kako globoko zakoreninjene so te pomanjkljivosti. Z metodo določanja šibke točke se lahko izognemo velikim stroškom.

 

  • Pred programi usposabljanja

DNLA SC prepozna prednosti in pomanjkljivosti zaposlenega in poda coaching načrt, ki najbolj ustreza potrebam zaposlenega.

 

  • Trženje in prodaja

Programi za usposabljanje prodajalcev, ki ne upoštevajo osnovnih zahtev kot sta empatija in družabnost, se izkažejo za nekoristne. DNLA SC opredeli takšne pomanjkljivosti in omogoča usmerjeno usposabljanje. Ciljno usmerjeno usposabljanje nadomešča starejši pristop splošnih neusmerjenih izobraževanj.

 

  • Ob krizah uspešnosti

Npr. ko šibek tim ali nezadostni uspehi ovirajo delovanje skupine, recimo težave na področjih sodelovanja ali komunikacije.