DNLA testi nam pomagajo pri razvoju zaposlenih v mnogih okoliščinah.

Bolje kot vodja pozna prednosti in slabosti zaposlenega, bolj učinkovito lahko posreduje in ponudi svojo podporo.

 

Pred zaposlitvijo:
Za strukturiran intervju v Master programu pripravimo nabor primernih vprašanj, ki jih lahko uporablja ocenjevalec. Ta vprašanja so dopolnilo osebnemu znanju in izkušnjam pri ocenjevanju kandidata in presojanju njegove primernosti za določeno delovno mesto.

 

Podpora v fazah usposabljanja:
Za faktorje z nerazvitimi potenciali pripravimo predloge za Coaching in seminarje. Tako lahko znatno zmanjšamo stroške in prihranimo veliko denarja, saj so usposabljanja usmerjena na področja, ki potrebujejo pozornost.

Z DNLA rezultati ugotovimo razvitost faktorja storilnostna motivacija, ki je zelo pomembna spremenljivka pri usposabljanju novih zaposlenih, zlasti na področju prodaje in marketinga.