Po končanem odgovarjanju se odgovori zakodirajo in shranijo. V Master Programu naredimo evalvacijo.

Za vsakega testiranega lahko naredimo poseben profil, lahko pa vse sodelujoče ocenimo na podlagi istega profila. Odgovore zaposlenega v DNLA vprašalniku primerjamo z odgovori najboljših prodajalcev.

 

 

Na voljo so naslednje oblike poročil:

  • individualna evalvacija za nadrejenega ali HRM oddelek,
  • individualen, strukturiran intervju za nadrejenga,
  • individualni Coaching načrt za naposredno nadrejenega,
  • evalvacija za zaposlenega/testiranega,
  • individualni razvojni načrt za zaposlenega/testiranega,
  • seznam seminarjev, coaching in razvojnih aktivnosti za zaposlenega.
PP Poročilo za zaposlenega