DLNA Socialne kompetence merijo 4 glavna področja:

  • dinamiko doseganja ciljev, 
  • medosebne odnose, 
  • voljo do uspeha in 
  • odpornost na stres.  

 

Ta področja sestavlja 17 komeptenc, katerih kvaliteto lahko z vzorci osebnega vedenja izboljšamo ali poslabšamo. Pomembno je, da znamo določiti razvitost kompetenc in da si stalno prizadevamo izboljšati vedenja, ki ne prinašajo osebne učinkovitosti.

Z uporabo orodja dobite celovito povratno informacijo o stopnji razvoja posameznih socialnih kompetenc. Vsak udeleženec bo po opravljenem postopku testiranja pridobil celovito razlago njegovih rezultatov in ustrezne predloge za nadaljni osebni razvoj. Dokazano je, da bodo posamezniki z visokimi socialnimi kompetencami verjetno veliko uspešnejši, kot tisti brez razvitih socialnih kompetenc. Razvite kompetence neposredno vplivajo tudi na uspešnost strokovnega delovanja, vodenja ali prodaje.

Potrebni čas izpolnjevanja: 45 min

Prikaz rezultata: