DNLA Expert System omogoča celovit pregled potencialov v celotni organizaciji, ne glede na to, katero strokovno delo posameznik opravlja.

 

V današnji poslovni HR praksi se pogosto ukvarjamo z vprašanjem, kako bolj objektivno meriti kompetentnost osebja in se pri tem kolikor se le da izogniti subjektivni presoji nadrejenega, ki je neizogiben človeški faktor.

Vse bolj intenzivno iščemo primernejše metode za merjenje kompetentnosti, pri čemer je ključni cilj prenos znanj, razvoj spretnosti in spreminjanje obstoječih navad za učinkovitejše opravljanje delovnih nalog v različnih poslovnih situacijah.

Z uporabo DNLA orodij lahko analizirate razvitost posameznika na področju vodstvenih, prodajnih in socialnih kompetenc ter naredite primerjavo z zahtevami vašega podjetja. Pripravite analizo še nerazvitih področij in osebni razvojni načrt za vsakega posameznika.

 

merjenje-kompetenc.png

 

DNLA sistem in merjenje kompetenc:

  • Z DNLA Expert sistemom merimo potencial in pridobimo oceno kompetentnosti.
  • Primerjamo razvitost potenciala z želenim kompetenčnim profilom.
  • Določimo odstopanja med želenim in dejanskim stanjem.
  • Z DNLA Expert Systemom pripravimo razvojne načrte, ki nam bodo pomagali doseči zahtevane kompetentnosti.