Z redno uporabo DNLA Expert Systema v podjetju pridobimo veliko uporabnih podatkov, ki nam pozneje služijo pri HR diagnostiki in strateškem načrtovanju.

 

Za Vas lahko pripravimo naslednje analize:

  • analizo zavzetosti,
  • analizo učinkovitosti timov,
  • primerjavo timov (skupin) med seboj,
  • HR Audit analizo,
  • pregled stanja vodenja in prodaje v organizaciji,
  • pregled razvitosti socialnih kompetenc,
  • pregled potrebnih izobraževanj po področjih,
  • analizo vzorcev vodenja po skupinah (timih).