Osnova kvalitetnih evalvacij so profili delovnih mest, ki jih lahko zelo natančno nastavimo.

V Master programu izberemo profil, glede na katerega bodo primerjane, ocenjene in analizirane lastnosti testiranega. 

S klikom izberemo ''nivo delovnega mesta'' in ''vrsto dela'', da lahko program izmed 280 razpoložljivih profilov avtomatsko izbere najprimernejšega. V vsakem primeru imamo na voljo 17 izbirnih polj. 

 

Ker ne obstajajo standardne zahteve za vodstvena delovna mesta (vsako delovno mesto ima svoje značilnosti), se zahteve ustvarjene v Master programu prilagodijo glede na lokalne značilnosti in kulturo vaše organizacije.

 

Izbiramo med:

  • 5 različnimi nivoji vodenja,
  • 10 različnimi področji dejavnosti,
  • 15 ključnimi področji nalog oddelka,
  • 6 razlogi za testiranje,
  • 6 nivoji kvalificiranosti za vodenje,
  • 5 sposobnostmi za sodelovanje,
  • 5 stopnjami odgovornosti v podjetju.