DNLA temelji na rezultatih, izkušnjah in znanstvenih temeljih sodobne psihologije dela in povratnih informacijah o vodenju več kot sto vodilnih svetovalcev in trenerjev.

DNLA SC (Socialne kompetence) je pod vodstvom prof. dr. Brengelmanna razvil dr. Strasser iz Max Plack inštituta. Ob pomoči HR strokovnjakov so DNLA SC pozneje prilagodili, da ustrezajo zahtevam delovnih mest današnjega časa. DNLA Vodstvene kompetence so nastale na podlagi najnovejših odkritij na moskovski državni univerzi.

 

DNLA orodja so pridobila standard DIN 33430, ki nas zavezuje h kakovosti.

 

DNLA je mednarodno orodje, ki ga lahko uporabljamo v vseh glavnih evropskih jezikih. Kandidatom omogočamo merjenje potenciala v maternem jeziku, podjetjem pa izdelavo poročil v več jezikovnih različicah.

 

Programi so podprti v naslednjih jezikih:

  • slovenski,
  • angleški,
  • nemški,
  • hrvaški,
  • srbski,
  • italijanski,
  • madžarski,
  • francoski,
  • ruski,
  • nekateri drugi.