DNLA sistemi so uspešno prestali preizkus za certifikat DIN 33430.

S pridobitvijo tega standarda smo se zavezali k temu, da vse postopke izvajamo po njegovih določilih. Ta standard nam pomaga določiti lastna izhodišča in se izogniti napakam v nadaljnjem razvoju.

V skladu s pridobljenim certifikatom mora diagnostični instrument izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:

1. Instrument mora biti objektiven, preverljiv in veljaven, meriti mora natanko tisto, kar želimo meriti.

2. Instrument mora biti verodostojen oz. zanesljiv in mora zagotavljati, da rezultat ni preveč izpostavljen naključnim vplivom. Vrednosti preverljivosti in verodostojnosti morajo biti dokumentirane in dostopne vsakomur, ki pokaže zanimanje za to.

3. Aplikacija instrumentov mora biti vključena v strukturirani celostni proces, za katerega jamčita pravilna uporaba instrumentov in kakovost aplikacije.

4. Rezultate postopka morajo osebe, ki so za to usposobljene, izčrpno in strokovno pojasniti. Udeleženci morajo imeti možnost, da jim neposredno po postopku merjenja ponudimo priložnost za ustrezno podporo, razvoj in izpopolnjevanje.

 

Pri izpolnjevanju najvišjih kakovostnih standardov smo pozorni na naslednje:

  • DNLA postopke izvajajo zgolj kvalificirani, usposobljeni strokovnjaki, ki imajo za to tudi ustrezno licenco.
  • DNLA postopki ne smejo temeljiti na zastarelih merilih za ocenjevanje. Biti morajo dinamični in se neprestano razvijati glede na smernice poslovanja, zato redno interno merimo in evalviramo program in pri tem uporabimo primerljive podatke, ki jih osvežujemo v vsakem četrtletju leta.
  • DNLA postopke redno preverjajo zunanji strokovnjaki, ki na koncu podajo tudi svoje izvedensko mnenje.

 

Sistem zazna neposreden odziv in primerja rezultate z najboljšimi v Evropi na primerljivem delovnem mestu. Natančno nam prikaže, katere faktorje moramo razvijati pri vsakem posamezniku in kako bo to vplivalo na razvoj ostalih. Ocenjevanje ustreza znanstvenemu standardu, ki zahteva najmanj 10 vprašanj za oceno faktorja. Če testiranec ne poda dovolj odgovorov, DNLA sistem ne oceni faktorja, saj ocena v takem primeru ne bi bila veljavna.