Interne trenerje usposobimo za samostojno izvajanje DNLA postopkov.

Po zaključeni certifikaciji bodo lahko opravljali naslednje aktivnosti:

  • celovita in samostojna uporaba DNLA sistema in DNLA analitike,
  • strokovna priprava na razgovor za povratno informacijo,
  • pregled in priprava analiz,
  • ocena posameznikovih sposobnosti po različnih faktorjih,
  • izdelava načrta potrebnega razvoja,
  • izvajanje osebnih srečanj za pregled rezultatov,
  • iskanje razlogov za trenutno stanje,
  • ključne usmeritve za izboljšave,
  • pregled in potrditev razvojnega plana.

 

Popolno samostojnost HR strokovnjakov in internih trenerjev za uporabo DNLA sistema zagotovimo z IT DNLA programom. Z interno uporabo DNLA sistema boste znatno zmanjšali svoj finančni vložek.