Testiranec pridobi obširno 30 strani obsegajočo evalvacijo, kjer so opisane naloge in zahteve za vodenje z vključevanjem skupaj s predstavljenimi rezultati ocenjevanja (vodstvene prednosti in slabosti ocenjevanega).

Njegove ocenjene lastnosti so podane z razlagami, ki pomagajo razumeti stanje in spreminjati delovanje na področjih, kjer je to potrebno.

 

Master program izdela DNLA razvojni načrt, ki lahko vsebuje do 30 strani, odvisno od primanjkljaja vodstvenega potenciala, ki je bil izmerjen. Vodja tako prejme natančna navodila in predloge za svoje delo v prihodnosti, ki pomagajo izboljšali njegove vodstvene tehnike.