Na voljo so nam različne primerjave rezultatov, ki olajšajo izbiro med posamezniki, timi in ostalimi zaposlenimi.

 

Primerjava med udeleženci:
Potencial uspešnosti za tri izbrane zaposlene je avtomatsko primerjan glede na 17 ocenjenih faktorjev Socialnih kompetenc.

 

Posameznik – tim:
Potencial zaposlenega je primerjan s potencialom uspešnosti izbranih članov tima ali ostalih zaposlenih. Možni učinki na uspešnost tima (pozitivni in negativni) so prikazani v grafu.

 

Posameznik – vsi zaposleni:
Potencial posameznika je primerjan s potencialom vseh ostalih zaposlenih v podjetju.

 

Posameznik – vsi DNLA udeleženci:
Potencial posameznika je primerjan s potencialom vseh uspešnih zaposlenih v ostalih podjetjih, ki uporabljajo DNLA.

 

Vsi zaposleni – vsi DNLA udeleženci:
Potencial vseh zaposlenih v podjetju je primerjan s potencialom uspešnih zaposlenih v drugem podjetju.

 

Tim – tim:
Lahko primerjamo potencial uspešnosti tima s potencialom uspešnosti katerega koli drugega tima.

 

Tim - vsi zaposleni v podjetju:
Lahko primerjamo potencial uspešnosti tima s potencialom uspešnosti vseh ostalih zaposlenih v podjetju.

 

Udeleženec - Udeleženec:
Primerjamo potencial dveh zaposlenih.