Z DNLA postopki pregledamo in utemeljimo rezultate investicij

Na investicije na področju kadrovskih zadev podjetja se velikokrat gleda kot na zgolj stroškovni dejavnik, saj koristi teh ukrepov pogosto zelo težko ovrednotimo s števili. To še posebno velja pri ukrepih, izobraževanjih, treningih in urjenjih, ki se ukvarjajo z »mehkimi veščinami«.

 

Z uporabo DNLA sistema lahko izmerimo razvitost »mehkih veščin« ter istočasno ocenimo delovno učinkovitost zaposlenega (doseganje ciljev). Presoja učinkovitosti poteka praviloma prek neposredno predpostavljenih. Dosežki in uspehi zaposlenega se lahko potem v pogovoru o evaluaciji neposredno povežejo z mehkimi veščinami, ki so pomemben pogoj za uresničevanje ciljev. Z nadzorovanjem uspešnosti izobraževanj lahko določimo uspešne razvojne ukrepe in najučinkoviteje porazdelimo proračun, ki je temu namenjen. Izdatki za kadrovski razvoj tako pridobijo objektivno vrednost, ki je investicija v prihodnost in konkurenčnost podjetja.