DNLA sistemi so trdna osnova za razvoj internih trenerjev.

DNLA omogoča enostavno izvajanje razvojnih aktivnosti, saj sistem pripravi dobre podlage za razvoj osebja (razvojni načrti in coaching plani).

Z DNLA sistemom identificiramo interno osebje, ki ima zadovoljivo razvit potencial za opravljanje tako pomembne naloge, kot je razvoj osebja. Na ta način so v mnogih podjetjih usposobili operativne vodje in s tem razpršili aktivnosti razvoja po celotni organizaciji ter tako omogočili hitrejše uvajanje sprememb.