Vprašanja se navezujejo na vsakodnevne poklicne situacije in na določena področja v podjetju. Ocene zato predstavljajo subjektivno poročanje o dejstvih, kakor jih vidijo menedžerji in zaposleni.

Na 30 do 50 straneh dolgem poročilu so posebej ocenjeni vodje, zaposleni in celotna organizacija, kakor tudi oddelki. V grafičnem prikazu so predstavljene njihove prednosti in šibke točke.

Vsako ocenjeno področje ima komentar in široko pojasnilo, prikaže podrobno sliko o podjetju in njegovih oddelkih. Pojasnila so nedvoumna in opisujejo potrebe in nujne ukrepe.

Povzetek rezultatov s prečnim prerezom udeležencev lahko neposredno primerjamo z vsemi oddelki in ostalimi enotami podjetja. Rezultate zaposlenih, ki so vključeni v določene dejavnosti v podjetju, primerjamo z rezultati celotne družbe ter ostalimi organizacijami v isti regiji ali v isti gospodarski panogi ter tako odkrivamo vzroke za slabo uspešnost in problematična področja.